Odstąpienie od umowy

Nabywca:

proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:

Zobowiązuję się w terminie 14 dni od złożenia niniejszego oświadczenia do zwrotu towaru.
Jestem świadomy, iż ponoszę odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

* wymagane pola