Reklamacje i zwrot produktów

W przypadku stwierdzenia w otrzymanym towarze niezgodności z zamówieniem lub wad fabrycznych przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji. Niezgodny z umową lub wadliwy towar wraz z kserokopią dokumentu sprzedaży i ew. kartą gwarancyjną należy odesłać na adres Sklepu:

 

LELLEK Shop ul. Opolska 2c, 45-960 Opole

 

W celu identyfikacji zgłoszenia w systemie reklamacyjnym Lellek Shop prosimy o przesłanie  formularza reklamacyjnego uwzględniając w jego treści:

    REKLAMACJA AKCESORIÓW:

    REKLAMACJA CZĘŚCI:

 • imię i nazwisko Klienta/ nazwa firmy
 • adres Klienta/ firmy 
 • nr zamówienia  
 • data zakupu
 • nr faktury/ paragonu
 • opis usterki 
 
 
 
 
 • imię i nazwisko Klienta/ nazwa firmy
 • adres Klienta/ firmy
 • nr zamówienia/ nr części
 • data zakupu
 • nr faktury/ paragonu
 • marka i model samochodu, do którego została zamontowana część
 • nr nadwozia (VIN) samochodu, do którego została zamontowana część
 • stan licznika na dzień montażu części
 • stan licznika w dniu zgłoszenia reklamacji
 • opis usterki
 
Szczegółowe informacje o gwarancji, trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie Sklepu LELLEK Shop.
 


ZWROT PRODUKTÓW

Klient, który zawarł z LELLEK Shop umowę na odległość może od tej umowy odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny składając na piśmie stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu oraz oryginału podpisanego oświadczenia pocztą na adres LELLEK Shop (ul. Opolska 2c, 45-960 Opole).

Pobierz formularz  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

lub wypełnij formularz online.

 

Zwrot towaru prosimy kierować na adres Sklepu:

LELLEK Shop ul. Opolska 2c, 45-960 Opole

Szczegółowe informacje o sposobie wysyłki towarów, kosztach wysyłki oraz warunkach zwrotu zakupionego towaru znajdują się w Regulaminie Sklepu LELLEK Shop.